Banner image
Banner image
Banner image

Odslej z novim pokrovčkom

Block image

Novo priročnejše odpiranje

S posluhom za jutri

Jogurti Mu in Ego so pakirani v embalažo Tetra Pak, ki je pretežno izdelana iz obnovljivih virov. V takšno embalažo je pakiranih kar 80 % vseh mlečnih izdelkov, ki jih proizvedemo v Ljubljanskih mlekarnah.

Trash 146 kg

odpadne embalaže na gospodinjstvo smo v povprečju proizvedli v Sloveniji v letu 2018. To je 11 kilogramov več kot leta 2015 in kar 50 kilogramov več kot leta 2011.

Plastika predstavlja ekološko obremenitev, vendar ni vsa plastika enaka. Večina Tetra Pak embalaže je narejena iz kartona, plastika se uporablja le na pokrovčku in v tankem sloju embalaže, ki ščiti vsebino.

Smo prvo podjetje v Sloveniji, ki je zaprlo interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Vsa odpadna embalaža, ki nastane v našem proizvodnem obratu, je ločeno zbrana in reciklirana. Papirnate higienske izdelke, ki iz nje nastanejo, uporabljamo v prostorih podjetja.

Uvajanje vseh novih tehnologij načrtujemo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujemo porabo naravnih virov. Z namenom vpisa v register EMAS smo v ljubljanskem obratu kot prvo živilsko-predelovalno podjetje že leta 2013 certificirali sistem ravnanja z okoljem. Gre za shemo na področju celotne Evropske unije in širše.

Od uvedbe certifikata EMAS vztrajno zmanjšujemo porabo elektrike, pare, vode in količine mešanih komunalnih odpadkov.

S posluhom za jutri

Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji vsak posameznik letno odvrže preko 113 kilogramov odpadne embalaže. Pri ravnanju z odpadki je zato ključnega pomena trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, in sicer tako, da že v izhodišču ustvarimo manj stvari, ki bodo odvržene. Spodbujata se ponovna uporaba in recikliranje. Oboje pomembno zmanjša potrebo po naravnih virih in samo količino odpadkov.

Zato smo ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april) skupaj s Tetra Pakom, Ekologi brez meja in Slovensko potapljaško zvezo pozvali k odgovornemu odnosu do skupnega planeta. V prihodnjih mesecih bomo tako družno spodbujali potrošnike in podjetja, da se priključijo pozivu »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«. Vsak od nas po svojih močeh prispeva k čistejšemu okolju – tudi tako, da pravilno ravna s svojimi odpadki in da v korist okolja ter prihodnjih generacij pobere in ustrezno odvrže tudi drugo odpadno embalažo v naravi. Vsako dejanje šteje.

Trash

Če embalažo po uporabi odložimo v rumeni zabojnik, s tem omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih, uporabnih izdelkov, kot so higienski papirnati izdelki.

S posluhom za jutri